Bestyrelse

MT Brinch Consult
- engageret værdiskabelse

Hvad skal du med en bestyrelse?


Hvis du allerede har en bestyrelse, er du så skarp på, hvad din bestyrelse skal bidrage med, hvilke kompetencer der skal være i bestyrelsen, og hvordan den skal sammensættes, for at den skaber værdi for din virksomhed?


Hvis du ikke har en bestyrelse, har du så overvejet et pre-board forløb, som kan skabe afklaring omkring, hvad en bestyrelse kan bidrage med og hvilke kompetencer du har brug for?


Hvis du har brug for sparring eller en uforpligtende snak om, hvordan bestyrelsen skaber værdi for dig, så kontakt mig på e-mail: trinebrinch@outlook.com eller tlf.: 29 38 66 44

Pre-Board opgaver

Er du usikker på om en bestyrelse er den rette løsning for dig, skulle du måske prøve et Pre-Board forløb. Forløbet strækker sig over ca. 6 måneder, hvor du klædes på i forhold til at starte en professionel bestyrelse op. Et Pre-Board forløb indeholder bl.a.:

 • Udarbejdelse af strategi

 • Eftersyn af organisationen

 • Opbygning af ledelsesrapportering

 • Forberedelse af bestyrelsesformalia
  - Vedtægter, forretningsorden, bestyrelsens indsatsområder og kompetencer, agenda mv.Brug for et bestyrelsesmedlem?


Jeg går ind i bestyrelser for at bidrage til kvaliteten i bestyrelsesarbejdet, således at der skabes målbar værdi for virksomheden og støtte for direktionen i forhold til de udfordringer, den står overfor. Altid med udgangspunkt i at: 

 • Sikre en fælles forståelse for virksomheden og hvordan den skal udvikles. 

 • Lytte til ejerens ønsker og udfordringer

 • Stå til rådighed for sparring med ejer/direktør

 • Udfordre ”vi plejer” og være med til at identificere strategiske muligheder. 

 

Trines erfaring og kompetencer i forhold til bestyrelsesarbejdet: 
Min bestyrelsesuddannelse og lange erfaring fra bestyrelseslokalerne – både som aktivt bestyrelsesmedlem og som CEO – har givet mig dyb indsigt i og viden omkring bestyrelsens formelle krav samt hvilke værktøjer og metoder, der kan bruges for at sikre værdi i bestyrelsesarbejdet. 

 

Områder hvor jeg især kan bidrag til værdiskabende bestyrelsesarbejde: 

 • Sikre god Governance i bestyrelsens arbejde og ledelse af bestyrelsens arbejde

 • Strategisk ledelse og sparring med ejer(e)/CEO/direktion omkring:
  • Udarbejdelse af strategi.
  • Kommercialisering – udvikling af markeder, kunder og produkter.
  • Organisationsudvikling
  • Optimering af processer og arbejdsgange.
  • Digitalisering
  • Kommunikation og branding.Nuværende bestyrelsesposter


 • Bestyrelsesformand i Kjelkvist A/S, Enterprenør virksomhed
 • Bestyrelsesformand i Ooono A/S, Tek virksomhed
 • Bestyrelsesformand i Rytters Tømrerfirma ApS, Tømrervirksomhed
 • Bestyrelsesmedlem i Aguardio ApS, Tech-scaleup
 • Bestyrelsesmedlem i Sundax International A/S, private label sportstøj
 • Bestyrelsesmedlem i Byggeselskabet PAULSEN A/S, Entreprenør virksomhed

Tidligere bestyrelsesposter


 • Bestyrelsesformand: DYFA A/S - New York'er vægge og døre
 • Bestyrelsesformand: Abekatten Klatrevægge A/S
 • Bestyrelsesformand: Sportsbyg A/S
 • Bestyrelsesformand: A-Sport A/S
 • Bestyrelsesmedlem: Jackon Danmark A/S (tidligere ThermiSol)